Przez ostatnie dwie dekady w miastach zmieniły się nawyki zakupowe i wzorce konsumpcji. Zachłysnęliśmy się możliwościami robienia zakupów w tak zwanych centrach handlowych, przyczyniając się w ten sposób do upadku tradycyjnych centrów miast. Zakupy w super- i hipermarketach, zlokalizowanych często na przedmieściach, kuszą wrażeniem różnorodności oferty, niskimi cenami i pozornie atrakcyjną ofertą spędzania czasu wolnego – stały się „świątyniami konsumpcji”.

Ma to swoją cenę. Coraz rzadziej chodzimy na zakupy pieszo, częściej jedziemy na nie samochodem. Zamieniamy świeże powietrze na spaliny. Kupujemy żywność tańszą, ale bardziej przetworzoną. Zamieniamy jakość na ilość. Możliwość porozmawiania z zaprzyjaźnioną sklepikarką ze sklepu obok zamieniamy na frustrujące stanie w kolejkach do kas. Nasze pieniądze trafiają w coraz mniejszym stopniu do lokalnych producentów a coraz częściej do dużych sieci handlowych. W efekcie, w każdym mieście kupujemy to samo – gdziekolwiek pojedziemy, oglądamy te same witryny i loga. Trochę nudno, trochę straszno. Coraz mniej śmieszno.

Chcemy to zmienić. Chcemy pokazać, że to co łódzkie jest galante*, bo jest lokalne. Chcemy pokazać, że drobny handel i targowiska mają w mieście swoje miejsce i ludzie ich potrzebują. Im więcej kupujemy lokalnie, tym bardziej ograniczamy konieczność podróży samochodami, zapobiegamy pustoszeniu centrów miast a wspierając łódzką ofertę i jej koloryt – wzmacniamy lokalnych przedsiębiorców. Nie ma prawdziwej rewitalizacji bez lokalnej przedsiębiorczości

Jak to czynimy? W projekcie „Wspieram łódzkie – promocja lokalnej produkcji i konsumpcji na rzecz budowania zdrowego stylu życia w mieście”, realizujemy następujące działania:

  1. Promocja sklepów osiedlowych – docieramy do takich punktów i oznaczamy je za zgodą właścicieli jako miejsca sprzedające lokalne produkty. Oferujemy w tym celu gadżety ekologiczne promujące markę „Galante, bo łódzkie” i wskazujemy ich lokalizację na mapie
  2. Wspieranie wraz z aktywistami osiedlowymi idei sobotnich „targów pod chmurką”. Kierując się wzorem Barcelony mamy ambicję, aby w każdym miejscu Łodzi taki targ znajdował się w zasięgu pieszym
  3. Akcje edukacyjne – prezentacja korzyści z produkcji i konsumpcji lokalnej wśród rad osiedli, mieszkańców, kupców i działkowców
  4. Lobbing i współdziałanie z władzami miasta, celem uświadomienia im konieczności ochrony w przestrzeni miasta warzywniaków, małych sklepów i miejsc targowiskowych i wpisania ochrony drobnego handlu i targowisk w oficjalne dokumenty i politykę miasta, jako warunku skuteczności działań rewitalizacyjnych.

* W gwarze łódzkiej „galanty” oznacza „duży, ładny, dobry”