RWS, czyli rolnictwo wspierane społecznie

RWS (ang. CSA – community supported agriculture), czyli rolnictwo wspierane przez społeczność to podobna do kooperatyw spożywczych forma oddolnego organizowania się w celu połączenia bezpośredniego między producentem a konsumentem. Różni się jednak sposobem organizacji tej relacji. Podczas gdy kooperatywy kupują produkty od rolników zależności od bieżących potrzeb grupy, w RWS Więcej…

Kooperatywy spożywcze

Historia Idea kooperatyw spożywczych wywodzi się z tradycji przedwojennej spółdzielczości, a za jednego z jej ojców uważa się Edwarda Abramowskiego, autora licznych rozpraw o tej tematyce. W swoim założeniu nawiązują do spółdzielni spożywców, które tworzyły się w głównie w Europie, ale też na świecie jeszcze w XIX wieku. W Polsce Więcej…

Barcelona – polityka lokalna

Barcelona pod rządami pani Burmistrz Ady Colau jest przykładem miasta przyjaznego lokalnej społeczności. Realizowane jest w nim mnóstwo ciekawych projektów związanych z poprawą jakości życia mieszkanek i mieszkańców. Oto kilka przykładów: Władze miejskie prowadzą rejestr wszystkich rynków i targowisk na terenie miasta, gdzie dane przedstawione są w sposób czytelny i Więcej…