DLA ZDROWIA. Kupując żywność od lokalnych gospodarstw rolnych wybierasz produkty świeższe i mniej przetworzone, dlatego bogatsze w wartości odżywcze, niż te na półkach dyskontów. Stawiasz również na smaki lokalne oraz większą różnorodność odmian.

Asortyment spożywczy supermarketów powstaje najczęściej w procesie przemysłowej produkcji żywności, który korzysta z syntetycznego nawożenia oraz traktowania roślin chemicznymi środkami ochrony. Inaczej jest w przypadku rolnictwa ekologicznego, czy zrównoważonego, które stosuje dużo mniej sztucznych nawozów i dba o glebę, która jest podstawą funkcjonowania gospodarstwa.

DLA PLANETY. Kupowanie żywności wytwarzanej lokalnie pozwala ograniczyć ślad węglowy, czyli emisje dwutlenku węgla podczas transportu importowanej żywności z innych krajów i kontynentów. Ważne jest aby kupować żywność pochodzącą z małych lub średnich gospodarstw rodzinnych (najlepiej ekologicznych), a nie z wielkoobszarowych gospodarstw przemysłowych.  Mniejsze, rodzinne gospodarstwa zapewniają większą różnorodność odmian (bioróżnorodność) i wykorzystują mniej nawozów sztucznych.

Rolnictwo przemysłowe jest największym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej na Ziemi. Przemysłowe metody orki, siewu oraz zbiorów niszczą siedliska dzikiej fauny i flory, a masowe użycie nawozów azotowych i chemikaliów zatruwa glebę i wodę, zabijając niezliczone skupiska roślin i zwierząt. Takie rolnictwo bazuje na nieodnawialnych paliwach kopalnych, których spalanie przyczynia się do pogłębiania zmian klimatu.

DLA LUDZI. Kupowanie żywności bezpośrednio u wytwórców, z pominięciem pośredników (zwłaszcza sieci handlowych) oznacza lepszą zapłatę za ich pracę. Należy wspierać drobnych producentów żywności, bo to oni oferują najlepszą jakość i różnorodność produktów. Skracanie łańcucha dostaw i znajomość źródła pochodzenia żywności jest naszą gwarancją bezpieczeństwa.  Dodatkowym czynnikiem jest budowanie relacji ludzkich – im bliższy kontakt z dostawcą tym większe zrozumienie swoich potrzeb i oczekiwań.