Barcelona pod rządami pani Burmistrz Ady Colau jest przykładem miasta przyjaznego lokalnej społeczności. Realizowane jest w nim mnóstwo ciekawych projektów związanych z poprawą jakości życia mieszkanek i mieszkańców.

Oto kilka przykładów:

Władze miejskie prowadzą rejestr wszystkich rynków i targowisk na terenie miasta, gdzie dane przedstawione są w sposób czytelny i obszerny:
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/es/canal/mercats

Regularnie prowadzone są badania usług komunalnych w mieście. Coroczny wywiad przeprowadzany z 6000 mieszkańcami Barcelony w celu uzyskania ich opinii na temat zarządzania miastem i gminą. Konsultacje zapewniają analizę: ewolucyjną, terytorialną – na poziomie dzielnicy i sąsiedztwa – i porównawczą dla obszarów Barcelony, Katalonii i Hiszpanii.

Działania promocyjne i upowszechniające: Rynki Barcelony, ze względu na ich centralną pozycję w dzielnicach, stają się podstawą ich życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Odgrywają one ważną funkcję nie tylko jako motory ekonomiczne, ale także jako centra kulturowe określające dzielnice i miasto; centra relacyjne, edukacyjne i społecznie odpowiedzialne.

Rynki to nie tylko miejsca na zakupy, ale także miejsca na publiczne, gdzie odbywa się wiele wydarzeń, zarówno w celu komercyjnej, jak i rozpowszechniania wartości, które dzielą obywatele, prowadząc przez cały rok różne działania dla rodzin, dzieci, gastronomiczne, społeczne, kulturalne.

Program edukacyjny: „Mengem sa, mengem de mercat!”.
Jest to działalność edukacyjna, w ramach której zachęca się szkoły do przekazywania dzieciom i młodzieży wartości kupowania zdrowych, świeżych i wysokiej jakości produktów. Celem programu jest przedstawienie rynku jako przestrzeni  dla zdrowia, bliskości i relacji społecznych oraz promocji zrównoważonej diety z sezonowymi, świeżymi i pobliskimi produktami. Działanie ma podwójny cel: z jednej strony, aby ułatwić edukacyjną dynamikę, która pozwala uczniom na bezpośrednie doświadczenie. Z drugiej strony zachęca uczestników do dzielenia się swoimi doświadczeniami poprzez przygotowanie raportu lub zdjęć do opublikowania w social mediach lub w galerii na tej stronie internetowej szkoły.