Wydawać by się mogło, że promocja rozwoju miasta do wewnątrz i promowanie zakupów lokalnych ma sens tylko w przypadku miast kurczących się – takich jak Łódź. 

Nic bardziej mylnego. Zasada promująca życie na krótkich dystansach jest atrakcyjna także dla rozrastających się metropolii. Także poza Europą. Tą ścieżką poszło między innymi australijskie Melbourne. Do roku 2051 populacja tego miasta ma wzrosną z obecnego 4,5 miliona do niemal 8 milionów mieszkańców. Planiści i władze wiedzą, że oznacza to konieczność stworzenia ok 1,5 miliona miejsc pracy oraz 1,6 mieszkań. Wiedza też, że liczba podróży w mieście wzrośnie o 80% – do ponad 10 milionów przemieszczeń DZIENNIE. A wszystko w warunkach zmiany klimatycznych, rosnącego zagrożenie suszą i zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła.

Co robi tak szybko rozrastające się miasto? Czy dąży do zajmowania nowych przestrzeni? Czy zmniejsza gęstość zaludnienia? Czy zachęca do budowania centrów handlowych na obrzeżach? Nie. Zmniejszające się gęstość zaludnienia, ruch samochodowy, ograniczona dostępność dla pieszych oraz brak inwestycji w mieście traktowane są w strategii miasta jako zagrożenia dla jego rozwoju:

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\01.png

Źródło: Plan Melbourne 2017-2050.

Długookresowa strategia rozwoju Plan Melbourne stawia sobie za cel dostosowanie się do dynamicznego wzrostu liczby ludności poprzez wdrożenie w praktyce zasady sąsiedztwa w zasięgu 20 minut (20-Minute Neighbourhoods Principle). Zakłada ona, że sąsiedztwo takie powinno:

  • być bezpieczne i dostępne dla pieszych i rowerzystów
  • oferować atrakcyjne  otwarte przestrzenie publiczne 
  • zapewniać niezawodny transport publiczny do usług wyższego rzędu i miejsc pracy poza sąsiedztwem 
  • oferować atrakcyjne mieszkania ale przy takiej gęstości zaludnienia, która czyni opłacalnymi lokalne usługi, bo to one wzmacniają gospodarkę w mieście.

Jednym z kluczowych elementów budowania sąsiedztwa w zasięgu 20 minut jest zatem wsparcie dla lokalnych kupców i sąsiedzkich centrów handlu:

C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\01.png

Źródło: Plan Melbourne 2017-2050.

Można? Można!