Historia

Idea kooperatyw spożywczych wywodzi się z tradycji przedwojennej spółdzielczości, a za jednego z jej ojców uważa się Edwarda Abramowskiego, autora licznych rozpraw o tej tematyce.

W swoim założeniu nawiązują do spółdzielni spożywców, które tworzyły się w głównie w Europie, ale też na świecie jeszcze w XIX wieku. W Polsce ta tradycja zaowocowała powstaniem w 1907 roku PSS „Społem”, które w przekształconej formie działa do dziś – sklepy wciąż można spotkać w wielu miastach.

Kooperatywy obecnie

Źródło: FB / Kooperatywa Spożywcza w Łodzi

W Polsce działa obecnie kilkadziesiąt kooperatyw lub podobnych grup zakupowych. Są obecne przede wszystkim w dużych miastach jak Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław, ale też w mniejszych, takich jak Częstochowa.

Ruch został zapoczątkowany w 2010 roku, kiedy to w Warszawie powstała pierwsza kooperatywa. W ślad za nią powstawały kolejne. Za cel stawiały sobie opór wobec systemu kapitalistycznego, który powoduje, że znika bezpośrednia relacja między producentem a odbiorcą końcowym, a mnożenie pośredników jest przyczyną wysokich cen dobrej jakości produktów. Kooperatywy miały ten stan w mikroskali zmienić, czyli umożliwić kupowanie bezpośrednio u rolników. Chodziło o to, żeby było taniej, bo bez kosztów magazynowania i marż kolejnych pośredników.

W ten sposób organizowały się grupy zakupowe, które na zasadzie wolontariatu zajmowały się logistyką dostaw produktów z rynku hurtowego lub zaprzyjaźnionych dostawców.

Kooperatywy są dość zróżnicowane, niektóre działają bardziej jak grupy zakupowe, a niektóre wciąż trzymają się ideologicznych podstaw, kultywując różnorodną działalność pozazakupową.

Więcej o kooperatywach:
https://kukbuk.pl/artykuly/kooperatywy-spozywcze-w-polsce/
https://kolektywnie.wordpress.com/

Źródło: FB / Kooperatywa Spożywcza w Łodzi