RWS (ang. CSA – community supported agriculture), czyli rolnictwo wspierane przez społeczność to podobna do kooperatyw spożywczych forma oddolnego organizowania się w celu połączenia bezpośredniego między producentem a konsumentem. Różni się jednak sposobem organizacji tej relacji. Podczas gdy kooperatywy kupują produkty od rolników zależności od bieżących potrzeb grupy, w RWS grupa umawia się przed sezonem z danym producentem na odbiory jego produktów przez okres całego sezonu, uprzednio dokonując przedpłaty na ustaloną kwotę. Rolnik zobowiązuje się do dostarczania wyprodukowanych dóbr w określonym czasie niezależnie od ich ilości i dopiero ta wytworzona ilość jest proporcjonalnie dzielona na wszystkich uczestników grupy RWS.

W ten sposób z producenta zdejmowane jest obciążenie kosztami ewentualnych klęsk żywiołowych czy innych sytuacji losowych, a uczestnicy grupy mają zapewniony dostęp do produktów bez udziału pośredników.

W Polsce działa kilka takich grup.

Więcej o tej formie współpracy:
http://wspierajrolnictwo.pl/