TAK DLA ŁODZI to jeden z największych łódzkich ruchów miejskich. Jesteśmy platformą, która skupia i wzmacnia lokalnych aktywistów walczących o sprawy swoich sąsiedztw i grup defaworyzowanych.

Pracujemy na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji lokalnej, równości i transparentności decyzji publicznych. Dzięki naszym inicjatywom społecznym i strażniczym, zbudowaliśmy w szybkim czasie ogromną rozpoznawalność i w lokalnej debacie publicznej stanowimy punkt odniesienia w najważniejszych sprawach miasta. Mamy na koncie opisywane przez ogólnopolskie media sukcesy: obywatelską uchwałę o bezpłatnych obiadach w łódzkich szkołach czy uchwałę antydyskryminacyjną, ale też działania w terenie: wielokrotnie z mieszkańcami Łodzi broniliśmy drzew czy parków, walczyliśmy o poprawę bezpieczeństwa pieszych, stawaliśmy w obronie rad osiedli. Wspieraliśmy również naszych członków i sympatyków w starcie w wyborach samorządowych 2018, tworząc Komitet Wyborczy Wyborców TAK!, który jako jedyny w Łodzi – obok ugrupowań parlamentarnych – zarejestrował pełne listy i wprowadził do debaty wyborczej realne problemy miasta.

Strona internetowa: http://takdlalodzi.pl
FB: http://facebook.com/takdlalodzi